کفسابی

کفسابی و سنگسابی

کفسابی و سنگسابی رحمانی

>

شنبه ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ | 21:180 نظر1114 بازدید

کفسابی در تجریش 

 

عملیات کفسابی مختص به یک نوع سنگ است؟


عملیات سنگسابی مختص به یک نوع کف نمی باشد ، بلکه برای تمامی مصالح به کار رفته در کف ساختمان اعم از انواع سنگ ها مانند سنگ دهبید، مرمر، هرسین ، گوهره ، گرانیت و همچنین بتن و سایر مصالح قابل اجرا می باشد 

 

کف سابی سنگسابی  پارکینگ چراباید انجام صورت گیرد؟

 

برا ی پرکردن درزهای خالی که بین سنگ ها وجود دارد

پارکینگ محل عبور ومرور پیاده وسواره است

برای ارامش واحساس رضایت خودمان از ساختمان

خط  وخشی که برروی سنگ ایجاد می شود

الودگی وکثیفی که توسط ماشین ها برروی سنگ ایجاد میشود ازجمله روغن

برای ایینه ای وبراق کردن سنگ ها