کفسابی

کفسابی و سنگسابی

کفسابی و سنگسابی رحمانی

چهار‌شنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸ | 10:060 نظر39 بازدید

کفسابی سنگ

سنگ ها را چرا باید کف سابی انجام بدهیم ؟ 

کف  را وقتی که سنگکار فرش می کنه ممکنه بعضی جاها ناهمواری داشته باشه یا سنگ بعد از بنایی کدر و مات شده باشه که آن را فقط با سنگسابی سنگ می توان به صیغل سازی و براقیت برسانیم و اگر سنگ داری شیب نادرست باشد و دچار درز باشد آن را صاف و به صورت یک نواخت دربیاوریم 

ابزار های جدید برای کف سابی سنگ کف

امروزه  با گذشت زمان تکنولوزی روز به روز با پیشرفت هایی مواجه می شود که در زمینه هایی ساب زنی سنگ نیز این روند ادامه دارد قبلا این موارد ساب سنگ را با فرز های کوچک انجام میدادند اما امروزه با پد های سوپر شان و پولیشر و نانو های بسیا حرفه ای کف را چنان براق و صیغلی می سازیم که گویا روی کف آب قرار دارد و تمامی لامپ و لوستر بر روی سطح کف سنگ به راحتی قابل شهود و مشاهده است 

 

کفسابی سنگ

چرا دستگاه های کفساب سنگ با آب اغلب استفاده می شود ؟ 

چون که اگر در منبع های موجود در دستگاه آب ریخته شود از گرد و خاک های احتمالی جلوگیری به عمل می آید و براقیت آن بیشتر از زمانی است که به صورت خشکه و بدون آب است انجام می شود شیر آب موجود در دستگاه وظیفه تنظیم کم و زیاد کردن را دارد و اگر به هر دلیلی این ابزار خراب شود شود آب بیش از اندازه در زمین خواهد ریخت